Kiến trúc sư

* Nhiệm vụ chính: Thu thập các dữ liệu về phong cách hay xu thế về thiết kế đang được ưu chuộng. Làm việc với các đơn vị Tư vấn Thiết kế về kiến trúc – kỹ thuật trong các giai đoạn thiết kế của quá trình triển khai đầu...

Đọc tiếp

Tập đoàn xây dựng DELTA xây tặng điểm trường mầm non Sề Sáng, xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải

YBĐT – Điểm trường mầm non Sề Sáng thuộc Trường Mầm non Cao Phạ (Mù Cang Chải) đã được Tập đoàn xây dựng DELTA xây tặng theo Dự án từ thiện “DELTA theo em đến trường”. Cán bộ, nhân viên Tập đoàn DELTA bàn giao điểm trường và tặng quà...

Đọc tiếp