Công trường HD Mon City nhận được khen thưởng về việc thực hiện tốt công tác an toàn lao động.

Ngày đăng 02-04-2019

Sáng ngày 1/4/2019, trong buổi học an toàn đầu tuần, Ông Trần Đình Lợi – Trưởng Ban kiểm sát  quy trình an toàn thay mặt cho Ban Lãnh đạo DELTA Group đã  trao bằng khen cho Ban chỉ huy công, Ban an toàn lao động công trường HD Mon city (Hà Nội) về việc về việc thực hiện tốt công tác an toàn lao động tại công trình. Thông qua quá trình kiểm tra đánh giá chất lượng an toàn lao động định kỳ, công trường HD Mon city luôn đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về an lao động hình ảnh: thực hiện tốt công tác huấn luyện an toàn lao động, cán bộ công nhân làm việc tại công trường luôn đầy đủ phương tiện bảo hộ, bố trí mặt bằng sắp xếp vật tư sạch sẽ gọn gàng, các hệ thống biển bảng nhận diện, biển báo quy định được bố trí hợp lý, rõ ràng….

Img 9181 Img 9189

Đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng luôn là nhiệm vụ đặt lên hàng đầu tại các công trường xây dựng của DELTA Group. Các cán bộ giám sát an toàn lao động tại công trường, ban chỉ huy công trường được nâng cao kỹ năng quản lý an toàn lao động, luôn chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm để hạn chế tối đa rủi ro trong quá trình thi công. DELTA Group cũng xây dựng các quy định thi đua để kịp thời tuyên dương khen thưởng các công trường thực hiện tốt công tác an toàn lao động; với mục đích tuyên truyền nhân rộng hoạt động an toàn lao động trong toàn bộ các công trường của DELTA; góp phần nâng cao uy tín, hình ảnh thương hiệu DELTA.

Img 3290

Img 9168

Img 9163

Nguồn: Truyền thông DELTA.