DELTA tổ chức gặp mặt đầu xuân 2017 nhà cung ứng, thầu phụ

Ngày đăng 25-02-2017

Chiều ngày 24 tháng 2 năm 2017, tập đoàn DELTA tổ chức gặp mặt đối tác là các cung ứng, nhà thầu phụ.

Hội nghị có mặt đầy đủ Ban Lãnh đạo Tập đoàn, các trưởng phòng ban, đại diện chủ nhiệm công trình và hơn một trăm nhà thầu phụ, đối tác quan trọng của DETLA.

Trong không khí vui vẻ, Ban Giám đốc cùng nâng ly rượu đầu xuân chúc mừng và cảm ơn các đơn vị đối tác đã đồng hành và đóng góp vào thành công chung của DELTA trong những năm vừa qua.

Chủ tịch Tập đoàn, Ông Trần Nhật Thành khẳng định tầm quan trọng của hệ thống các nhà thầu phụ và các đối tác cung cấp sản phẩm, dịch vụ trong kế hoạch phát triển của DELTA năm 2017, với mục tiêu tăng doanh thu gấp đôi năm 2016.

Trên nguyên tắc hợp tác bình đẳng, cùng có lợi, DELTA mong muốn xây dựng mối quan hệ bền vững, gắn bó, chia sẻ, đồng hành cùng phát triển với hệ thống các nhà thầu phụ chuyên nghiệp và các đối tác khách hàng thân thiết.