Delta tổ chức lễ phát động chương trình hành động an toàn năm 2017.

Ngày đăng 07-04-2017

Nhằm nâng cao chất lượng công tác an toàn, đồng thời hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động Quốc gia (tháng 5 – 2017), ngày 7/4/2017, Công đoàn DELTA phối hợp cùng Bộ phận an toàn lao động đã tổ chức lễ phát động “Chương trình hành động an toàn năm 2017”.

Lễ phát động Chương trình an toàn năm 2017

Buổi lễ có mặt của Ban giám Đốc công ty, các trưởng phòng ban, hơn 80 chủ nhiệm dự án, chỉ huy trưởng, trưởng bộ phận an toàn lao động các công trường đang thi công. Và đặc biệt có sự quan tâm và tham gia của Phó Chánh thanh Sở Lao động thương binh & xã hội – Ông Phan Văn Mậu.

Tại phần đầu của buổi lễ, công tác an toàn trong thời gian qua đã được tổng kết phân tích dưới góc độ của bộ phận an toàn lao động, các ban chỉ huy công trường, ban lãnh đạo công ty cũng như từ phía sở lao động thương binh xã hội. Ngoài việc nêu lên những mặt tích cực và hạn chế của công tác an toàn, những người tham dự cũng được cập nhật về những yêu cầu mới nhất của Luật an toàn vệ sinh.

Tiếp theo đó, Ông Nguyễn Văn Quang đã thay mặt ban lãnh đạo chính thức phát động chương trình, giao trách nhiệm cho các ban chỉ huy công trường cần luôn tâm niệm “an toàn là trên hết” trong mọi hoạt động lao động sản xuất. Công tác an toàn vừa là quyền lợi, vừa trách nhiệm của toàn thể ban lãnh đạo cũng như cán bộ nhân viên công ty. Do đó để đạt được mục tiêu an toàn đòi hỏi các bộ phận phải cũng nhau phối hợp và thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ.

Cuối buổi lễ, chủ nhiệm dự án, chỉ huy trưởng các công trình ký cam kết an toàn vệ sinh lao động năm 2017 dưới sự chứng kiến của Thanh Tra Sở LĐTB & XH cùng Ban Giám Đốc Công ty.

Delta đang từng ngày hoàn thiện quy chuẩn an toàn lao động, tiếp cận và áp dụng những văn bản mới nhất của Luật an Toàn lao động. Tạo ra môi trường lao động đảm bảo an toàn, đặt tính mạng con người lên trên tất cả. Xây dựng ý thức an toàn lao động góp phần xây dựng văn hoá Delta, là tiêu chí được đặt lên hàng đầu để đánh giá hiệu quả chất lượng công trình của Delta: An toàn – Chất Lượng – Tiến Độ.

PHÒNG TRUYỀN THÔNG.