1

Kiến trúc sư

Hết hạn: 31/07/2019 Xem chi tiết
01

Kế toán công trình

Hết hạn: 30/06/2019 Xem chi tiết
20

Cán bộ QS

Hết hạn: 30/06/2019 Xem chi tiết
15

Kỹ sư M&E

Hết hạn: 31/03/2019 Xem chi tiết
1

Kiến trúc sư

Hết hạn: 28/02/2019 Xem chi tiết
10

Kỹ sư shop drawing

Hết hạn: 31/03/2019 Xem chi tiết
3

Trưởng bộ phận QS

Hết hạn: 03/04/2017 Xem chi tiết

 

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

Tìm hiểu cách mà Delta tuyển dụng nhân sự, Tại Delta, chính sách tuyển dụng hướng đến mục tiêu hỗ trợ lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác chặt chẽ.