Thông báo: Đào tạo công tác quản lý chất lượng thi công lần 1 năm 2019

Ngày đăng 21-02-2019

Ban chủ nhiệm CLB LÃNH ĐẠO TIỀM NĂNG xin thông báo tổ chức chương trình bồi dưỡng chuyên môn:

CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG

– Thời gian dự kiến:
+Thứ bảy, ngày 2/3/2019 Từ 8h đến 17h tại Hà Nội
+ Thứ bảy, ngày 9/3/2019 từ 8h đến 17h tại HCM

– Địa điểm: địa chỉ chính xác sẽ được cập nhật sau.
– Thành phần học viên:

+ Bắt buộc đối với chỉ huy trưởng, chỉ huy phó, trưởng QS, trưởng QAQC. Đối với thành viên bắt buộc, mức phạt là 5 triệu đồng nếu nghỉ học, không nhận được chứng nhận tham gia mà không có phép.
+ Khuyến khích tham gia đối với kỹ sư công trường, kể cả chưa phải là thành viên CLB.

– Ghi danh đăng ký học tại SG hoặc HN trước ngày 22/02/2019 theo link sau:

https://goo.gl/forms/IwNLWjWrxYvQK35z2

Trân trọng thông báo!
CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ