CHÍNH SÁCH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Delta rất chú trọng đến chính sách đãi ngộ, quan tâm đến đời sống của cán bộ nhân viên với phương châm tạo cho cán bộ nhân viên có một cuộc sống “đầy đủ về vật chất và phong phú về tinh thần”. Xem thêm

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

Tìm hiểu cách mà Delta tuyển dụng nhân sự, Tại Delta, chính sách tuyển dụng hướng đến mục tiêu hỗ trợ lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác chặt chẽ.

TIN TUYỂN DỤNG MỚI NHẤT

Delta xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch chế độ phúc lợi, đãi ngộ nhân tài. Khuyến khích đóng góp ý kiến, chia sẻ thẳng thắn giữa nhân viên và các cấp, tạo cơ hội công bằng để mọi cá nhân đều có thể phát triển toàn diện. Tìm hiểu cơ hội gia nhập gia đình Delta.

STT Vị trí tuyển dụng Số lượng tuyển Hết hạn
1 Kỹ sư hiện trường (Cọc khoan nhồi, tường vây) 10 31/08/2018
2 Nhân viên Hành chính 1 31/07/2018
3 Kỹ sư biện pháp thi công 03 30/06/2018
4 Cán bộ QS 10 15/06/2018
5 Nhân viên khảo sát thị trường Bất động sản 1 31/03/2018
6 Kiến trúc sư 1 31/03/2018
7 Kỹ sư máy công trình 2 30/11/2017
8 Nhân viên QS (thuộc BP Quản lý thiết bị) 2 15/07/2017
9 Kỹ sư shop drawing 3 15/07/2017
10 Kỹ sư kết cấu xây dựng 2 31/05/2017
11 Kỹ sư M&E 3 10/06/2017
12 Cán bộ kỹ thuật hiện trường 12 12/04/2017
13 Chỉ huy phó hoàn thiện 1 15/04/2017