CHÍNH SÁCH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Delta rất chú trọng đến chính sách đãi ngộ, quan tâm đến đời sống của cán bộ nhân viên với phương châm tạo cho cán bộ nhân viên có một cuộc sống “đầy đủ về vật chất và phong phú về tinh thần”. Xem thêm

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

Tìm hiểu cách mà Delta tuyển dụng nhân sự, Tại Delta, chính sách tuyển dụng hướng đến mục tiêu hỗ trợ lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác chặt chẽ.

TIN TUYỂN DỤNG MỚI NHẤT

Delta xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch chế độ phúc lợi, đãi ngộ nhân tài. Khuyến khích đóng góp ý kiến, chia sẻ thẳng thắn giữa nhân viên và các cấp, tạo cơ hội công bằng để mọi cá nhân đều có thể phát triển toàn diện. Tìm hiểu cơ hội gia nhập gia đình Delta.

STT Vị trí tuyển dụng Số lượng tuyển Hết hạn
1 Biên phiên dịch tiếng anh làm việc tại TP. Hồ Chí Minh 1 31/12/2018
2 Kỹ sư giám sát hiện trường 20 31/12/2018
3 Giám sát an toàn lao động 10 31/12/2018
4 Cán bộ QS 10 31/12/2018
5 Kế toán công trường 2 15/09/2018
6 Kỹ sư hiện trường (Cọc khoan nhồi, tường vây) 10 31/08/2018
7 Nhân viên Hành chính 1 31/07/2018
8 Kỹ sư biện pháp thi công 03 30/06/2018
9 Nhân viên khảo sát thị trường Bất động sản 1 31/03/2018
10 Kiến trúc sư 1 31/03/2018
11 Kỹ sư máy công trình 2 30/11/2017
12 Nhân viên QS (thuộc BP Quản lý thiết bị) 2 15/07/2017
13 Kỹ sư shop drawing 3 15/07/2017
14 Kỹ sư kết cấu xây dựng 2 31/05/2017
15 Trưởng ban an toàn lao động 5 10/10/2018